BINGO - De 2de helft WW

Stichting De Tweede Helft Wieringerwerf
Ga naar de inhoud

BINGO

Bingo 1ste zaterdag van de mand. Boekje kosten €  5,00  Loterij  2 loten voor € 1,00 Vrije inloop
Indien men geen donateur is betaald men € 3,00 inschrijfgeld voor de bingo.  Kaartje kost € 5,00 incl. de koffie.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
W. Steenbakker
tel: 0227-601667
Terug naar de inhoud